Heb je een eigen bedrijf? Dan kun je op een bepaald moment best eens tegen een juridisch probleem aanlopen. Dit kan klein zijn en snel worden opgelost, maar als het een groter en meer ingewikkeld probleem betreft, is het altijd zinvol om een advocaat in de hand te nemen op dit op te lossen. We hebben een paar tips voor je op een rijtje gezet als je op zoek bent naar een goede advocaat.

Tip 1: Kies een advocaat die gespecialiseerd is in bedrijfsrecht en vergelijk ze met elkaar

Advocatenkantoren zijn vaak gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden. Zo kun je als bedrijf, dat tegen een probleem aanloopt, het beste op zoek gaan naar een goede advocaat of kantoor dat in bedrijfsrecht gespecialiseerd is. Ga altijd eerst online op zoek naar een goed advocatenkantoor dat betrouwbaar is en specialisten in huis heeft die je kunnen helpen. Het is zeker zinvol om verschillende advocaten met elkaar te vergelijken, offertes aan te vragen en meer informatie in te winnen. Zo maak jij altijd de juiste keuze en ga je met advocaten in zee die je zeker kunnen helpen.

Tip 2: Zorg dat conflicten snel en op vakkundige wijze worden opgelost

Soms heb je als ondernemer maar incidenteel een advocaat nodig om je te helpen met een bedrijfsprobleem. Het komt echter ook voor dat bedrijven een advocaat hebben die ze altijd kunnen benaderen als zich een probleem voordoet. Zo kun je als ondernemer een advocaat in dienst nemen die altijd voor je klaar staat en je direct kan helpen met conflicten indien dit nodig mocht zijn. Het soort problemen of conflicten kan natuurlijk erg uiteenlopen, maar een goede bedrijfsadvocaat kan dan veel voor je betekenen.

Tip 3: Kijk hoe het zit met aanbestedingsrecht, bouwrecht en andere wettelijke kwesties

Heb je nu een bouwbedrijf dat graag nieuwe panden wil laten bouwen en ben je op zoek naar nieuwe opdrachtgevers? Dan kun je zelf goed rondkijken welke projecten worden aanbesteed. Dit wordt vaak zo gedaan zodat iedereen de kans heeft om op een project in te tekenen en kan proberen om dit te gaan uitvoeren. Ook hierbij kun je een advocaat die gespecialiseerd is in aanbestedingsrecht gebruiken, zodat je bent voorzien van professionele hulp. Kijk bijvoorbeeld eens op https://bornlegal.nl/ of bij andere advocaten wat zij voor je kunnen doen.

Tip 4: Zorg dat je altijd een goede jurist voor je bedrijf hebt

Het is sowieso belangrijk om als bedrijf terug te kunnen vallen op een goede advocaat, ongeacht waar een conflict nu betrekking op heeft. Als ondernemer kun je te maken krijgen met juridische kwesties waar je zelf geen verstand van hebt, maar die wel wettelijk geregeld moeten worden, zelfs als ze op dat moment niet direct problematisch lijken. Als je hiervoor als ondernemer een advocaat in de hand neemt, weet je zeker dat de kwestie goed geregeld wordt en hoef jij je daar geen zorgen meer over te maken.

Na een aanrijding kan je recht hebben op verschillende vergoedingen, dit ligt aan wat voor soort schade er precies is aangericht en wie zijn schuld de aanrijding is. Sommige van deze vergoedingen omvatten medische vergoedingen, schadevergoedingen en andere uitgaven die gerelateerd zijn aan het ongeluk.

Vaak als er een ongeluk heeft plaatsgevonden worden deze schadevergoedingen jou niet allemaal aangeboden. Hier moet je zelf achteraan om ervoor te zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt. In deze blog gaan we een aantal zaken bij langs waar je na een ongeluk vaak recht op hebt.

waar heb je recht op na een aanrijding

Medische vergoedingen

Als je gewond raakt bij een aanrijding, heb je recht op medische vergoedingen die betrekking hebben op het verzorgen van je verwondingen, waaronder vervoer naar het ziekenhuis, medische apparatuur, medicijnen, fysiotherapie, chirurgie en ziekenhuiskosten. Wanneer jij het slachtoffer bent in een aanrijding heb jij recht op medische vergoedingen, als iemand verzekerd is wordt een deel hiervan vaak vergoedt door de verzekering.

Je kan dit soort letselschade claimen bij Stipt Letselschade. Het andere deel is vaak voor de veroorzaker van het ongeluk. Wanneer iemand tijdens het veroorzaken van de aanrijding de wet overtrad (onder invloed, geen rijbewijs etc.) dan is diegene niet verzekerd en moet hij alles zelf betalen.

Schadevergoedingen

Na een aanrijding heb je ook recht op schadevergoedingen die betrekking hebben op de reparatiekosten voor je voertuig, verlies van inkomsten als gevolg van incapaciteit en andere financiële schade die je hebt geleden. De schadevergoedingen gaan dus vooral om de niet-lichamelijke schade, zoals jouw voertuig, je kleding, je telefoon etc. Dit kan allemaal vrij duidelijk aangetoond worden aan de verzekering.

Dit is vaak het ‘makkelijkst’ om te bewijzen en vergoed te krijgen. Vaak probeert de andere partij de aangerichte schade zo laag mogelijk te houden, dus laat je hier niet in beinvloeden en toon alles aan waar je schade aan hebt geleden.

Smartengeld

Wanneer je door de schuld van iemand anders lichamelijke of geestelijke schade oploopt, kun je recht hebben op smartengeld. Dit smartengeld na ongeluk moet degene betalen die de schade heeft veroorzaakt. Als deze persoon verzekerd is voor het veroorzaakte letsel, betaalt de verzekering het smartengeld.

Er is geen standaard bedrag waarop smartengeld wordt gebaseerd, er zijn een aantal factoren die invloed hebben op de hoogte van het te betalen smartengeld: het soort leed (lichamelijk of geestelijk), de duur van het leed, de (blijvende) lichamelijke en geestelijke consequenties van het leed, de leeftijd van het slachtoffer. Dit wordt allemaal in overweging genomen wanneer de hoogte van het smartengeld wordt bepaald. 

Wanneer moet u een advocaat verzekeringsrecht inhuren?

Wanneer u een conflict heeft met uw verzekeringsmaatschappij, is er maar één optie: schakel een advocaat verzekeringsrecht in. Verzekeringsadvocaten zijn ervaren advocaten die mensen helpen bij het oplossen van geschillen met hun verzekeringsmaatschappij. Verzekeringsadvocaten kunnen u helpen wanneer de verzekeraar de uitkering weigert of wanneer u wordt beschuldigd van verzekeringsfraude. Verzekeringsmaatschappijen weigeren vaak te betalen vanwege hun eigen fouten of fraude. In dit geval is het erg belangrijk om hun ongelijk te bewijzen, wat haast niet mogelijk is zonder de hulp van een ervaren advocaat. Hieronder zijn enkele situaties beschreven waarin u een verzekeringsadvocaat moet inhuren.

De verzekeraar wijst uw claim af

Als uw zorgverzekeraar weigert uw medische rekeningen te betalen, is het raadzaam om u te laten bijstaan ​​door een advocaat die gespecialiseerd is in het letsel recht. Een ervaren advocaat van www.advocatenkantoorphea.nl kan namens u onderhandelen met de verzekeraar en deze laten betalen. Zij hebben namelijk ervaring met deze zaken en weten welke stappen er genomen moeten worden om een ​​zo gunstig mogelijk resultaat te krijgen.

U wordt beschuldigd van verzekeringsfraude

Als u bent beschuldigd van het plegen van verzekeringsfraude, is het belangrijk dat u direct contact opneemt met een goede verzekeringsadvocaat. Het is aanbevolen om actie te ondernemen voordat de autoriteiten of uw verzekeraar verdere stappen tegen u ondernemen. Een ervaren advocaat kan u helpen om uw zaak tegen dergelijke aanklachten te verdedigen en ervoor zorgen dat het recht zegeviert. Ze zullen u helpen om uw reputatie te beschermen als dergelijke beschuldigingen vals zijn en niet door het bewijs worden gerechtvaardigd. Verzekeringsfraude is een ernstig misdrijf en heeft strafrechtelijke gevolgen. Als u wordt beschuldigd van verzekeringsfraude, schakel dan meteen een advocaat in. Hij of zij zal u adviseren over hoe u zich tegen dergelijke aanklachten kunt verdedigen.

Huur een verzekeringsadvocaat in

Als u een ongeval heeft, moet u dit melden bij uw verzekeringsmaatschappij. Zo dekken ze de schade die u heeft geleden. Helaas kunnen sommige verzekeringsmaatschappijen uw claim afwijzen. Vervolgens beschuldigen ze u van verzekeringsfraude. In deze situatie kan een advocaat verzekeringsrecht u helpen om het conflict tussen u en de verzekeraar op te lossen. Lukt het onderhandelingsproces niet, dan stapt de advocaat naar de rechter. Zorg ervoor dat u een betrouwbare advocaat inschakelt zodat uw zaak goed opgelost wordt. Zoek nu een advocatenkantoor bij u in de buurt en huur meteen een advocaat in die positieve recensies heeft!

advocaat verzekeringsrecht

De Raad van State is het niet eens met de huidige aanpak om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Het probleem ligt vooral bij het samenwerkingsverband tussen banken, opsporingsinstanties, toezichthouders en het overhevelen van de opsporingstaken naar banken.

raad van state witwas aanpak

Negatief over voorstel

Het voorstel van minister Kaag (Financiën) en minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) – om de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren aan te passen – wordt door de Raad van State afgekraakt.

‘Gelet op de ingrijpende gevolgen is het wetsvoorstel niet proportioneel als niet nader wordt gespecificeerd wanneer en welke gegevens kunnen worden uitgewisseld’, voert de Raad aan.

Inbreuk op grondrechten

De Raad van State erkent dat er een betere aanpak moet komen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, maar dit moet niet leiden tot een dergelijke inbreuk op grondrechten van particulieren en ondernemers. Dit werd al kenbaar gemaakt bij de ‘zwarte lijst’ die de Belastingdienst aanhield voor mogelijke fraudeurs.

De Raad schrijft; ‘Het doel van het wetsvoorstel is onomstreden, maar de voorgestelde middelen gaan in de huidige opzet te ver. Zo is bijvoorbeeld goed denkbaar dat het aangaan van een bankrelatie in de praktijk moeilijk of onmogelijk wordt’.

Uitbesteden opsporingstaken

De Raad van State vreest dat banken het morele kompas van Nederland gaan vormen. Banken zouden door middel van dit wetsvoorstel gemakkelijk persoonsgegevens van klanten kunnen uitwisselen. Denk hierbij aan zaken uit persoonlijke levenssfeer, strafrechtelijke boetes, lidmaatschap van politieke partijen, medische facturen en bezoeken aan casino’s, coffeeshops en seksclubs.

De Raad waarschuwt niet alleen voor schending van privacy, maar ook voor diefstal van persoonsgegevens en discriminatie. Per jaar stromen er 10 miljard transacties door de systemen van banken. Deze aanzienlijke hoeveelheid kan alleen automatisch verwerkt worden. De systemen categoriseren de transacties met waarde zoals afkomst en verleden, wat als discriminerend kan worden ervaren.

Ten slotte is de Raad van State kritisch over het uitbesteden van opsporingstaken aan financiële instellingen. Dit doelt niet alleen op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering, maar ook op de wijze waarop ze dat willen doen. ‘De overheidsinspanning lijkt zich te beperken tot het creëren van wettelijke grondslagen, terwijl de meer principiële vraag gesteld kan worden of het wel aan private partijen overgelaten moet worden om op deze manier cliëntinformatie te gaan delen en onderzoeken’.

Streep door initiatieven

Het advies zet een tijdelijke streep door initiatieven zoals Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Hierbij zou er een samenwerkingsverband ontstaan uit vijf verschillende Nederlandse banken, de Serious Crime Task Force (SCTF), financiële inlichtingendienst en de politie. Met een gemeenschappelijk doel, het delen van data om zo criminele patronen beter en sneller te herkennen. 

Volgens de Raad is het voorstel om de Wwft en Wft aan te passen te ‘voorbarig’. Er zijn al Europese initiatieven in de ontwikkelingsfase, waaronder het UBO-register en de Europese Bankenunie. 

Kritiek witwas experts

De Raad van State wordt in dit advies bijgestaan door verschillende witwas experts. Deze experts vragen zich sterk af of het wel juist is om deze opsporingstaken op het bord van de banken te leggen. Er wordt sterk getwijfeld aan het nut om de nationale wet aan te scherpen. ‘Wil je dit effectief doen, dan moet het Europees of nog liever internationaal aangepakt worden’, aldus Financieel Recht Advocaat Frank ‘t Hart.

Daarnaast is het aantal meldingen dat opsporingsdiensten aankunnen al bereikt. De Financiële opsporingsdienst FIU heeft de capaciteit niet om nog meer meldingen te verwerken, waardoor het financiële systeem alleen maar verder wordt verstopt.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft al eerder aangevoerd dat de huidige witwas aanpak, ongeacht de wetswijziging, nog veel ruimte heeft voor verbetering. ‘Terecht dat de Raad van State zich afvraagt of deze wet noodzakelijk en proportioneel is als de DNB zegt dat er ruimte is voor verbetering’, zegt ‘t Hart. Volgens hem is er in de huidige wet geen waarborging van de rechtsbescherming en is er geen duidelijke belangenafweging.

Lees het volledige advies van de Raad van State.

Als je tijdens een ongeval letselschade hebt opgelopen kan het zijn dat je een schadevergoeding kunt eisen. Het is daarom belangrijk om een letselschade advocaat in te schakelen die jou kan bijstaan. Er moet bewezen worden wie er aansprakelijk is en verder is het belangrijk dat alle geleden schade wordt bijgehouden in een overzicht. In deze blog op Advocaatinschakelen.nl lees je meer over schadevergoeding letselschade!

schadevergoeding letselschade

Juridische hulp inschakelen

Wanneer er sprake is van letselschade en je een schadevergoeding wilt eisen kun je een claim indienen op twee verschillende manieren. Je kunt er voor kiezen om het zelf te doen maar dit wordt sterk afgeraden omdat je in de meeste gevallen te weinig kennis hebt met betrekking tot hoe juridisch alles in elkaar zit. Je kan daarom beter kiezen voor de tweede optie en dat is het inschakelen van een letselschadeadvocaat.

Deze is op de hoogte van alle wetten en regels en kan indien nodig naar de rechter toe stappen. Je bespaart een hoop tijd doordat je het zelf niet hoeft te doen en alles moet bestuderen. Ook is de kans op een hogere schadevergoeding geen stukken groter als je het overlaat een daarvoor gespecialiseerde vakman.

Bewijzen wie aansprakelijk is

Als er een ongeval heeft plaatsgevonden is het belangrijk om direct te bekijken wie daadwerkelijk aansprakelijk is. Het is van groot belang dat je dit ook kunt bewijzen anders maak je ook geen enkele kans op een eventuele schadevergoeding. Leg de schade zoveel mogelijk vast evenals de de omgeving en zorg dat je indien aanwezig verklaringen van getuigen ontvangt. Het kan ook voorkomen dat de situatie zo is dat beide partijen aansprakelijk zijn en jullie mogelijk allebei recht hebben op een schadevergoeding.

Verder is het ook belangrijk om zo snel mogelijk een huisarts te bezoeken om je letselschade precies vast te stellen en om te kijken welke mogelijke problemen je in de toekomst kan verwachten.  Schadevergoeding letselschade claimen? Schakel een goede letseladvocaat in.

Schrijf alle geleden schade op

Om een zo passend mogelijke schadevergoeding te ontvangen is het belangrijk om alle schade die je hebt opgelopen bij te houden. Maak een duidelijk overzicht zodat je deze kunt overhandigen aan je letselschadeadvocaat die je zaak behandelt.

Om wat voorbeelden te geven van schade die opgelopen kan zijn is onder andere schade aan je voertuig, kosten die je maakt door medische behandelingen maar ook schade aan kleding of producten die je bij had.

Schadevergoeding letselschade, hoe regel je dit?
Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472