Advocaatinschakelen-rechtenRechtsgebieden

Er zijn veel verschillende rechtsgebieden te onderscheiden in Nederland. Advocaatinschakelen.nl werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in welke rechtsvorm dan ook. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende rechtsgebieden in Nederland.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Binnen dit rechtsgebied worden de verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst besproken. Onder andere de rechten en plichten van beide partijen worden binnen deze rechtsvorm van het Nederlands recht behandeld.

Juridische hulp nodig?
Vraag vrijblijvend juridisch advies op!>
 • Snel in contact met specialisten
 • Juridische hulp in de buurt
 • Snel weten wat uw rechten zijn
 • Eerste contact altijd vrijblijvend
 • Lagere inkomens hebben recht op rechtshulp van de overheid

  Civiel recht

  Onder het civiel recht vallen zaken tussen burgers onderling, maar ook rechtspersonen kunnen onderling met elkaar procederen. Een van de voorwaarden voor een civiele zitting is dat deze in principe openbaar is.

  ContractContractenrecht

  Binnen het contractenrecht worden alle zaken besproken die te maken hebben met een overeenkomst of contract. Iedere marginale fout kan grote gevolgen hebben voor u of uw organisatie. Check contracten dubbel goed voordat u ze ondertekent of laat ondertekenen door de andere partij.

  Goederenrecht

  Het goederenrecht is onderdeel van het vermogensrecht in Nederland dat het eigendom en de zeggenschap van goederen en zaken regelt. Het goederenrecht bestaat uit twee verschillende onderdelen, namelijk zakelijke en absolute/relatieve rechten.

  Huurrecht

  Het huurrecht is onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten. Om deze reden is dit recht terug te vinden in het zevende Burgerlijk Wetboek waar bijzondere overeenkomsten te vinden zijn. Bij een huurovereenkomst dient de verhuurder een goed beschikbaar te stellen die met een tegenprestatie kan worden gebruikt door de huurder. Meestal is de tegenprestatie vastgesteld in een maandelijks geldbedrag.

  Letselschade

  Onder het begrip letselschade kunnen alle geestelijke dan wel lichamelijk schade worden gerekend die tijdens of direct na een ongeval of ongeluk zijn ontstaan. Ongelukken zitten vaak in een klein hoekje, maar het kunnen ook ongevallen betreffen die zijn veroorzaakt door roekeloosheid of opzet. Dit kan tijdens uw werk gebeuren (bedrijfsongeval), tijdens het deelnemen aan het verkeer (verkeersongeval), door een medische fout of door het sporten/bewegen. Als slachtoffer van letselschade kunt u mits de andere persoon aansprakelijk is, rekenen op een schadevergoeding.

  Personen- en Familierecht

  Binnen deze rechtstak worden allerlei zaken die verband hebben met familiaire zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijziging, erfenis,voogdij en gezinshereniging besproken. In onder andere boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden.

  Bestuursrecht

  Het bestuursrecht is een redelijk nieuwe rechtsvorm in Nederland. Het stelt de kaders vast waaraan de Nederlandse overheid zich moet houden wanneer zij een subsidie toekennen of een vergunning verlenen.

  Advocaatinschakelen-strafbaarfeitStrafrecht

  Binnen het strafrecht worden alle handelingen en gedragingen behandeld waaraan burgers zich in Nederland moeten houden. Wanneer iemand zich niet aan een van deze regels houdt, is er sprake van een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten die gepleegd kunnen worden, namelijk overtredingen en misdrijven. Aan overtredingen zijn lichte straffen verbonden zoals een bekeuring. Misdrijven daarentegen zijn ernstige overtredingen zoals inbraak, vandalisme en andere vormen van geweldpleging.

  Ondernemingsrecht

  Ondernemingsrecht is onderdeel van het omvangrijke privaatrecht. Wanneer uw organisatie een winstoogmerk heeft en het ook om een rechtspersoon gaat, valt u binnen deze vorm van recht. Verenigingen en stichtingen vallen niet onder dit recht. Onder dit onderwerp vallen problemen met uw zakenpartner, faillissement, insolventierecht en een aantal andere aspecten.

  Vreemdelingenrecht

  De term vreemdelingenrecht wordt in Nederland gebruikt als overkoepelend begrip voor regeringsbeleid dat gevoerd wordt bij het omgaan met de instroom van vreemdelingen. Niet iedere immigrant mag zomaar in Nederland komen wonen. Er zijn voor niet-Europeanen andere regels van kracht. De aanvraag zal worden getoetst door het IND (immigratie en naturalisatie-dienst), die gebruik maakt van een aantal verdragen en wetten zoals het vluchtelingenverdrag van Genève, het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, Nederlandse vreemdelingenwet en de Algemene wet bestuursrecht.

  Pro deo advocaat inschakelenAdvocaatinschakelen.nl

  Heeft u juridische hulp nodig? Door contact op te nemen met advocaatinschakelen.nl kunnen wij u helpen bij uw juridische zaken. Binnen ons netwerk bevinden zich allemaal specialisten op het gebied van een bepaalde rechtsvorm. Op deze manier kunnen wij u altijd gepaste juridische hulp verlenen.

  Waarom advocaatinschakelen.nl?
  Binnen 24 u reactie
  Advocaatinschakelen.nl is elke dag bezig om uw aanvragen te koppelen aan de juiste advocaat. Omdat ons netwerk zich verspreid door heel Nederland vindt u altijd hulp in de buurt!
  Lees meer
  Vrijblijvend en deskundig advies
  Het eerste contact met uw advocaat is ten allen tijden vrijblijvend. Al onze advocaten zijn gespecialiseerd en daarom perfect geschikt in uw situatie.
  Lees meer
  U bent niet de enige
  Meer mensen vonden juridische hulp via advocaatinschakelen.nl door het formulier in te vullen op de homepagina en gekoppeld te worden aan een van onze specialisten.
  Lees meer
  AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472