ContractbreukAdvocaatinschakelen-te-laat-betaald

Worden de gemaakte afspraken niet nageleefd door een klant of leverancier en komt u daarom in de problemen? Er is sprake van contractbreuk wanneer de wederpartij de afspraken in het contract niet nakomt en dit wel toegerekend kan worden. Uiteraard is de bovenstaande tekst te kort door de bocht, aangezien een heleboel verschillende zaken invloed hebben op het niet nakomen van de afspraken van een overeenkomst. Hieronder zal er dieper ingegaan worden op de verschillende aspecten die bepalen over er sprake is van een contractbreuk en in het verlengde over een geldige overeenkomst.

Soort verbintenissen

Er zijn simpelweg twee soorten verbintenissen namelijk verbintenissen ontstaan uit de wet en uit overeenkomsten. In Nederland heeft u de vrijheid om zelf contracten op te stellen met de wederpartij. Een belangrijke vereisten hierbij is dat de clausules en voorwaarden niet in strijd zijn met de wet. Ook contracten die na redelijkheid en billijkheid onuitvoerbaar zijn kunnen door de rechter worden ontbonden. De wederpartij in kwestie heeft in dergelijke gevallen wel degelijk een poot om op te staan.

Advocaatinschakelen-mediationNaleving van het contract

Zoals hierboven is beschreven zijn u en uw wederpartij een overeenkomst aangegaan die beide partijen verplichten en rechten geven. In het geval dat de wederpartij verzaakt of niet goed genoeg zijn verplichting nakomt is er sprake van tekortkoming. Dit geldt ook bij zaken als overmacht die niet in het contract staan beschreven. Als benadeelde partij kunt u een aantal rechtsmiddelen inschakelen waaronder:

Uitvoering in natura vorderen, waardoor de overeenkomst alsnog uitgevoerd kan worden.
De benadeelde kan overgaan op een schadevergoeding wanneer uitvoering in natura onmogelijk is.
Door verschillende omstandigheden kunt u een overeenkomst ontbinden.
Ook retentierecht kan worden uitgevoerd wanneer alle andere mogelijkheden tot niks leiden.

Pro deo advocaat inschakelenWat kunnen wij doen?

De aangesloten advocaten van Advocaatinschakelen.nl kunnen u helpen bij het opzetten van een rechtszaak tegen uw wederpartij. We zullen het contract bekijken en zoeken naar manieren om voor u de meest gunstige situatie te bewerkstelligen.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472