Kennelijk onredelijk ontslag

Advocaatinschakelen-arbeidsrechtBent u al een tijdje werkloos of bent u net ontslagen door uw werkgever? Wanneer uw werkgever de arbeidsovereenkomst ten einde brengt en u het idee heeft dat dit kennelijk onredelijk is gegaan is het mogelijk om een proces aan te vechten. Hieronder de verschillende redenen en motieven die onder deze noemer vallen.

Is het een Kennelijk onredelijk ontslag?

De wet in Nederland noemt een aantal gronden die kunnen verklaren dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Een van de belangrijkste  voorwaarden is dat de werkgever geen enkele reden heeft om u te ontslaan. Ook voorgewende redenen om een persoon te ontslaan vallen onder deze grond. Een tweede grond is dat het effect van ontslag groter is voor de werknemer dan voor de werkgever. Een goed voorbeeld is dat u alles verliest wanneer u ontslagen wordt bij een organisatie terwijl het bedrijf nog winst maakt. Een laatste grond die in de wet wordt beschreven is het verkeerd toepassen van het afspiegelingsbeginsel of de anciënniteitbeginsel.

Met afspiegelingsbeginsel bedoelen we dat uw werkgever geen goede balans heeft tussen oudere en jongere werknemers in de organisatie. Wanneer hij een dergelijk document niet kan aantonen, kan het ontslag andere proporties aannemen. Een andere regeling die oudere werknemers beschermt is het anciënniteitbeginsel, dat inhoudt dat de laatst in dienst getreden persoon bij een ontslag er ook als eerst weer uit moet.

Advocaatinschakelen-ontslag

Ontslagredenen

Algemeen (dienstverband en opzegging)

Onder dit kopje vallen alle algemene opzeggronden die de werkgever moet noteren. De functie-eisen en de verwachtingen die de werkgever had en heeft moeten op een lijn liggen. Ook de financiële positie van de werkgever wordt mee genomen binnen het kopje algemene zaken. Wanneer u arbeidsongeschikt bent geraakt is er ook een aantal richtlijnen waar naar gekeken dient te worden zoals: de relatie tussen het werk en de arbeidsongeschiktheid, de verwijtbaarheid van de werkgever (bedrijfsongeval), de aard en de duur van het letsel (kans op herstel aanwezig?). Deze en veel meer andere zaken vallen onder het kopje algemeen.

Ander werk dat bij u past

Uw werkgever moet aantonen dat hij/zij inspanningen heeft ondernomen om binnen de eigen organisatie ander passend werk te vinden. Ook de mogelijkheden van om- en bijscholing moet serieus zijn bekeken door uw werkgever. Niet alleen de werkgever is verantwoordelijk voor dit zoekwerk, maar de werknemer moet ook verschillende mogelijkheden hebben bekeken. Vervolgens wordt er ook gekeken wat de kansen voor u zijn op ander passend werk (leeftijd, arbeidsverleden, opleiding en medische beperkingen spelen hier een belangrijke rol).

Financiële gevolgen

bedrijfsongeval-rekenmachineDit kopje gaat specifiek over de financiële gevolgen van een opzegging van een arbeidscontract voor de werknemer. Er wordt onder andere gekeken naar de eventuele inkomsten die u op grond van sociale wetgeving en pensioenschade had kunnen krijgen. De situatie waarin de werknemer terecht is gekomen wordt dus vanuit verschillende perspectieven bekeken.

Financiële compensatie en gebruikte voorzieningen

Het is belangrijk dat de werkgever een aantal zaken heeft ondernomen om u te helpen. Een van deze zaken is een betaalde vergoeding, een overeengekomen afvloeiingsregeling en het aanbieden van een sociaal plan dat samen met een vakorganisatie of ondernemingsraad is opgesteld of overeengekomen.

Aanvechten tot wanneer?

Het aanvechten van een kennelijk onredelijk ontslag kan tot zes maanden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst plaatsvinden. De dagen beginnen te lopen direct nadat u ontslagen bent. Naast het vorderen van een ontslagvergoeding kan de werknemer er ook voor kiezen om de arbeidsovereenkomst weer te herstellen. De aangesloten advocaten van Advocaatinschakelen.nl willen u graag helpen bij het onderzoeken van de mogelijkheden. Kom snel in contact met de advocaten door het online contactformulier in te vullen.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472