Ontslagvergoeding

Bedrijfsongeval-hoogte-smartengeldWanneer u wordt of bent ontslagen heeft u in veel gevallen recht op een ontslagvergoeding van het bedrijf waar u werkzaam bent. De manier waarop u ontslagen bent en vooral in welke context, bepalen voor een groot deel de kansen op deze vergoeding. Zo kan het zijn dat er een individueel ontslag heeft plaatsgevonden, maar dat kan net zo goed een collectief ontslag zijn. De beide vormen en de verschillende opties lichten wij hieronder toe.

Individueel ontslag

Advocaatinschakelen-ontslag1De werknemer wordt in bescherming genomen door verschillende bureau’s waaronder het UWV. Wanneer een werkgever u wilt ontslaan moet hij/zij goedkeuring krijgen van deze instantie. De werkgever moet kunnen beschrijven waarom u als werknemer niet meer past binnen de organisatie, dit uiteraard met redenen en bewijsstukken die dit gronden. In veel gevallen is uw werkgever niet in staat om op alle fronten bewijsmateriaal te vinden om u te ontslaan. Het bedrijf moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat u als werknemer niet functioneerde tijdens uw arbeidstijd of dat er sprake is van tegenvallende bedrijfsresultaten. Een onderdeel wat ook meespeelt is het afspiegelingsbeginsel, dat oudere werknemers beschermt tegen ontslag. Voor complete uitleg is het verstandig om contact op te nemen met Advocaatinschakelen.nl. Wanneer uw werkgever u rechtstreeks ontslaat, is er sprake van een individueel ontslag. De redenen waarom u ontslagen wordt kunnen zeer uiteenlopen. Zo kan de werkgever u ontslaan op grond van niet functioneren, om een bedrijfseconomische reden, werkweigering, binnen de proefperiode en door een arbeidsconflict.

Collectief ontslag

Naast individueel ontslag kan het om verschillende redenen voorkomen dat u als team of afdeling wordt ontslagen. Ook hier geldt de regel dat uw werkgever contact moet opnemen met het UWV om goedkeuring te krijgen voor een dergelijke maatregel. Wanneer het bedrijf toestemming krijgt dient het een sociaal plan aan haar werknemers aan te bieden, hierin staan de vervolgstappen om u en uw collega’s een nieuwe en geschikte baan te geven. Als u niet tevreden bent met het voorstel kunt u een procedure starten tegen uw werkgever. Ons advies omtrent dit onderwerp is om samen met uw ontslagen collega’s een verbond te sluiten.

Kantonrechtersformule

In veel van de bovenstaande situaties kunt u een ontslagvergoeding krijgen. Hoe hoog dit bedrag precies zal zijn is niet wettelijk bepaald. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een speciale formule. Kantonrechtersformule is als volgt opgebouwd: A = aantal gewogen dienstjaren x B = beloning x C = compensatiefactor. We bespreken de drie onderdelen hieronder verder.

Aantal gewogen dienstjaren

Om tot dit aantal te komen moet u een berekening toepassen. Bij deze formule wordt alleen gekeken naar hele dienstjaren, dit betekent dat een half jaar naar beneden wordt afgerond en een half jaar en een dag naar één dienstjaar wordt vertaald. Om tot het uiteindelijke gewogen dienstjaren te komen moeten de dienstjaren worden opgedeeld in kopjes zoals hieronder is weergegeven.

  • Ieder dienstjaar dat u heeft gewerkt tot een leeftijd van 35 jaar. = 0.5
  • Ieder dienstjaar dat u heeft gewerkt tot een leeftijd van 35 tot 45 jaar. = 1.0
  • Ieder dienstjaar dat u heeft gewerkt tot een leeftijd van 45 tot 55 jaar. = 1.5
  • Ieder dienstjaar dat u vanaf de leeftijd van 55 jaar werkt. = 2

Voorbeeld: Stel u bent 54 jaar oud en heeft 18 jaar bij uw werkgever gewerkt voordat u ontslagen wordt. Dan is de volgende formule van toepassing (8*1) + (10*1,5) = 8 + 15 = 23 jaar.

Advocaat inschakelen

Wilt u weten of u recht heeft op een ontslagvergoeding? Of wilt u weten hoeveel een advocaat u gaat kosten? Vaak wordt er gedacht dat een advocaat een hoop geld kost. In de grondwet is impliciet aangegeven dat iedere Nederlander recht heeft op rechtspraak. De overheid is daarom verplicht om mensen die minder geld verdienen, te beschermen. Door het invullen van het contactformulier kunnen wij zien of u in aanmerking komt voor toevoeging. Wij koppelen u vervolgens aan de juiste arbeidsadvocaat.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472