planschadePlanschade

Planschade is de vermogensschade die wordt veroorzaakt door een wijziging in het bestemmingsplan van bijvoorbeeld de gemeente, maar ook door een onrechtmatige handeling van uw buurman. Uw kavel, perceel of woning wordt door deze ingreep minder waard. Wat kunt u hier tegen doen en welke rechten heeft u precies?

Gevolgen van planschade

U kunt worden benadeeld als de gemeente besluit een bestemmingsplan of planologie (ruimtelijke ordening) aan te passen in uw omgeving. Hieronder zullen we een aantal voorbeelden noemen die door planschade veroorzaakt kunnen worden.

  • Op het moment dat u de woning kocht keek u uit naar een groen grasveld, dat na verloop van tijd wordt vervangen door een appartementencomplex.
  • U mag niet meer bouwen op uw kavel nadat de belanghebbende de woning ter goeder trouw heeft verkocht via een notaris.
  • In een situatie waar een buurman zijn woonomgeving plots begint te verbouwen zonder dat hij/zij een vergunning heeft. Uw uitzicht is hierdoor weg.
  • Toegenomen geluidsoverlast door bijvoorbeeld een verbreding van een weg.

VerbouwingSoorten planschade

Planschade is onder te verdelen in twee soorten, namelijk direct en indirecte schade. Het soort schade dat u ondervindt, bepaalt de mate en de kans dat u een schadevergoeding kunt krijgen. Zo is directe schade onmiddellijk te zien aan uw perceel of woning. U heeft door een ingreep van de gemeente of uw buurman minder bruikbare grond over.

Indirecte schade komt over het algemeen vaker voor en betreft zaken zoals stankoverlast, uitzicht derving en geluidsoverlast door een nieuwe of verbrede weg.

Pro deo advocaat inschakelenSchadevergoeding

Wanneer u de voorbeelden en de hierboven genoemde tekst leest, verwacht u natuurlijk direct een schadevergoeding. Helaas is dit niet in alle situaties het geval. Daarom is het verstandig om contact op te nemen met een van de aangesloten advocaten van Advocaatinschakelen.nl. Zij geven u advies over de mogelijkheden die u heeft in een dergelijke zaak om bijvoorbeeld een rechtszaak tegen de gemeente aan te spannen.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472