Advocaatinschakelen-rechtenRechtszaak tegen de gemeente

Naast civiele rechtszaken tegen personen of bedrijven is het in de wet ook mogelijk om een instelling zoals de gemeente voor de rechter te slepen. Het kan om verschillende redenen voorkomen dat u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Zoals bij het niet goedkeuren van een vergunning of omdat u het idee heeft dat u wordt gekort door een maatregel die de gemeente heeft ingesteld. De procedure die gebruikelijk is bij een bestuursrechtszaak is anders dan een civiele rechtszaak. De verschillende stappen die u moet doorlopen zijn hieronder schematisch weergegeven.

ContractBezwaar maken

Een van de eerste zaken die u moet doen wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente is bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift op te stellen gericht aan de gemeente. Binnen dit schrift dienen bezwaargronden te worden genoemd, die goed zijn onderbouwd om serieus genomen te worden. Onderzoek doen naar de situatie is in deze een van de belangrijkste onderdelen. Verzamel onder andere foto’s, artikelen en meningen van experts op dit onderwerp om uw punt goed te onderbouwen. De aangesloten advocaten van Advocaatinschakelen.nl zijn gespecialiseerd in dit proces en kunnen dan ook de kans op een succesvol bezwaarschrift vergroten.

Meer informatie over juridische zaken?
Neem direct contact op!>
 • Snel in contact met specialisten
 • Ook rechtszaken tegen gemeente
 • Snel weten wat uw rechten zijn
 • Eerste contact altijd vrijblijvend
 • Ook tegen gemeentes kan geprocedeerd worden!

  In beroep gaan

  U ontvangt een antwoord van de gemeente op de ingezonden bezwaarbrief. Het kan zijn dat het bezwaarschrift helaas niet serieus wordt genomen. U bent het totaal niet eens met de beslissing en wilt stappen tegen de gemeente ondernemen. In een soortgelijke situatie zit er maar een ding op. Namelijk in beroep gaan tegen de uitspraak van de gemeente. Ook in gevallen waarbij de gemeente niet reageert op uw bezwaar is het mogelijk om in hoger beroep te gaan.

  Om in hoger beroep te gaan is het belangrijk dat u binnen zes weken na de beslissing van de gemeente, een beroepsschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Formuleer hierin goed de gronden en redenen waarom het een onrechtvaardige beslissing is.

  Wanneer het beroepsschrift is ontvangen krijgt u een brief van de rechtbank. U wordt gevraagd om de griffiekosten over te maken naar de rechtbank. We raden u aan om dit gelijk te doen.

  Bedrijfsongeval-prodeoDe zitting

  Bij de uiteindelijke zitting bent u de eiser en de belanghebbende met de uitspraak van de rechter. Een rechtszaak als deze is vaak binnen een periode van drie maanden opgelost. In deze periode ontvangt de rechter van beide partijen verschillende stukken die het bezwaar beargumenteren dan wel ontkrachten. Voor de zitting is een advocaat noodzakelijk die weet waarover hij/zij praat.

  De uitspraak

  In veel gevallen zal de rechter al in de vorige fase een uitspraak doen. Wanneer dit lukt om welke reden dan ook, dan volgt binnen deze fase van de rechtszaak de definitieve uitspraak van de rechter.

  Pro deo advocaat inschakelenHulp nodig bij de rechtszaak?

  De procedure om een rechtszaak te beginnen tegen een gemeente of andere instelling van de overheid lijkt gemakkelijker dan deze in werkelijkheid is. We raden u daarom aan om in een vroeg stadium al contact op te nemen met een van onze aangesloten advocaten. Dit kunt u doen door het contactformulier in te vullen. Wij zullen na ontvangst de best passende advocaat selecteren die samen met u de zaak gaat bespreken.

  Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
  Direct contact?
  Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
  >
  AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472