grensBoom op erfgrens

Burenruzies ontstaan vaak na kleine ergernissen die u en uw buren met elkaar hebben. Wanneer zich een dusdanige situatie voordoet is het vaak slimmer om contact te zoeken met een advocaat of mediator die de zaak in goede banen leidt. Een van de meest voorkomende conflicten die wij iedere week weer opnieuw tegen komen is de boom op de erfgrens van u of uw buren.

Bedrijfsongeval-juridisch adviesRegels omtrent de erfgrens

We proberen de regels die te maken hebben met de erfgrens zo gemakkelijk mogelijk uit te leggen zonder daarbij concessies te doen in de volledigheid.

In principe moet een boom minimaal 2 meter van de erfgrens geplant zijn/worden. Er zijn echter uitzonderingen waarmee u rekening moet houden die hieronder overzichtelijk zijn weergegeven:

  • Als de boom niet hoger is dan de schutting die de erfgrens aanduidt, dan mag deze dichter dan 2 meter vanaf deze grens worden geplant. De buren hebben op deze manier geen last van de boom.
  • Wanneer de buren toestemming hebben gegeven voor de planting van de boom op deze plek. We moeten hierbij wel vermelden dat dit schriftelijk in het Kadaster is opgenomen.
  • Wanneer de boom eigendom is van de gemeente en op gemeentelijk grondstaat geldt de regel van 2 meter ook niet.
  • Ook gemeentelijke verordeningen kunnen de geldende regels die zijn opgesteld wat betreft de erfgrens onschadelijk maken.
  • Wanneer de boom al meer dan 20 jaar op de genoemde plek is geplant heeft u geen recht meer om toestemming te vragen deze weg te halen. Uw buren of u zelf hebben hierdoor recht op erfdienstbaarheid. Dit zal ook worden vermeld in het Kadaster.

Wat kan ik doen aan de bladeren?

U vraagt zich wellicht af of u wel wat kunt doen aan de bladeren die in uw tuin vallen? Het antwoord dat wij u kunnen geven is dat de boom niet dichter dan 2 meter afstand van de erfgrens geplaatst mag worden. Wanneer de boom op de veilige twee meter afstand geplant is zijn de afgevallen bladeren die zich in uw tuin bevinden overmacht.

Pro deo advocaat inschakelenMeer weten?

Om een burenruzie te voorkomen kunnen wij van Advocaatinschakelen.nl ook optreden als een mediator. Vaak is de tussenweg beter voor de onderlinge relatie die u heeft met uw buren. Neem voor meer informatie contact op met een van onze aangesloten specialisten. Dit doet u door het contactformulier in te vullen.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472