Recht op overpadOverpad

Een wet in het vijfde Burgerlijk Wetboek is het recht op overpad, ook wel bekend onder de noemer erfdienstbaarheid. Erfdienstbaarheid is simpel gezegd de last die op een onroerende zaak zoals een huis of pand ligt ten behoeve van een ander heersend erf. Het recht op overpad kwam in het verleden vaak voor in situaties waarbij twee stukken grond precies naast elkaar lagen. En er maar een mogelijkheid was om de openbare weg te bereiken, namelijk door het erf van uw buren te betreden. Tegenwoordig is infrastructuur en de bouw van woningen geheel aan elkaar aangepast, waardoor het maar weinig voorkomt.

Iets niet doen?

In het bovengenoemde voorbeeld spreken we van iets dulden. De woningeigenaar waarop het erfpachtrecht heerst, is in deze situatie verplicht om de andere partij het recht op overpad te verlenen. Het omgekeerde komt in sommige gevallen ook voor.

uitbouwVoorbeelden erfdienstbaarheid

Er zijn verschillende voorbeelden te bedenken waarbij er sprake is van een erfdienstbaarheid. Zo kan het ook voorkomen dat er balken of andere constructies op uw erf worden geplaatst om een balkon van de buren te kunnen bewerkstelligen. Ook komen we erfdienstbaarheid tegen in de zakelijke context. Wanneer u bijvoorbeeld op uw eigen grond geen ruimte heeft om een vrachtwagen te stalle, kan de aangrenzende kavel uitkomst bieden. De eigenaar van de desbetreffende kavel kan dan tegen een jaarlijkse betaling een deel van zijn grond aan uw afstaan.

Ontstaan recht op overpad

Hierboven waren de mogelijkheden van een erfdienstbaarheid of recht van overpad besproken, maar hoe zit het wat betreft het tot stand komen ervan? Wanneer zowel de eigenaar van het dienende erf als de gebruiker het met elkaar eens zijn, dan kan er worden gesproken van erfdienstbaarheid. De eigenaar van het dienende erf dient het initiatief te nemen in het aanvraag proces bij de notaris. Op deze manier zal het recht op overpad ook voor latere eigenaren van de kavels gelden.

Een andere manier waarop het recht op overpad kan ontstaan is door verjaring. Dit gebeurt wanneer het voor een periode van 10-20 jaar gebruikelijk was om door het terrein van de ander te lopen. Voor de precieze regels raden we u aan om contact op te nemen met een van onze aangesloten advocaten via het contactformulier.

Opheffen van erfdienstbaarheid

Als nieuwe eigenaar van een perceel kunt u stuiten op een erfdienstbaarheid die tientallen jaren geleden in een akte is vastgelegd. Als nieuwe eigenaar is het mogelijk om door middel van een rechtelijke handeling het recht op overpad te ontbinden. De rechter zal naar het algemeen belang van beide partijen kijken en naar onvoorziene omstandigheden die de zaak hebben veranderd.

Pro deo advocaat inschakelenAdvocaten van advocaatinschakelen.nl

De advocaten van Advocaatinschakelen.nl geven u graag advies hoe te handelen bij een erfdienstbaarheid of recht op overpad. We kunnen ook bekijken welke rechtelijke handelingen u kunt ondernemen om het recht op overpad te ontbinden. Meer informatie over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Neem geheel vrijblijvend contact op met onze specialisten via het contactformulier in. Wij nemen, nadat we het formulier hebben ontvangen, zo snel mogelijk met u contact op.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472