Fout leverancier

Als consument wordt u in vrijwel iedere situatie beschermd tegen ondeugdelijke producten die door fouten van leveranciers tot stand zijn gekomen. We beschrijven hieronder de verschillende situaties en de rechten en plichten voor u als consument.

Advocaatinschakelen-arbeidsrechtRechten voor u als consument

Als consument heeft u een aantal rechten wat betreft het niet nakomen van de afspraken van een leverancier of retailer. Hieronder een lijstje met basisrichtlijnen die bij een consumentenkoop van kracht zijn:

  • De leverancier is verplicht om de wettelijke garantieperiode te hanteren.
  • Naar redelijkheid de situatie te bekijken. Wanneer het overduidelijk is dat het product kapot is gegaan naar aanleiding van een fout van de leverancier moet het product worden vervangen.
  • Ook kan de consument een schadevergoeding eisen wanneer het product een gebrek heeft die weer schade aan lichaam of andere materiële zaken veroorzaakt.

Plichten van u als consument

Als consument heeft u uiteraard ook plichten tegenover de verkopende partij. Zo moet de consument bij een gebrek de verkoper zo snel mogelijk inlichten over het gebrek. Het probleem moet binnen een periode van twee maanden worden gemeld bij de verkopende partij. De consument heeft na een periode van één jaar niet meer recht om het gebrek te melden. Er geldt na een periode van zes maanden een bewijslast voor u als consument. U moet kunnen aantonen dat het gebrek is veroorzaakt door het product.

Productaansprakelijkheid

kapot iphoneIn de bovengenoemde alinea was er alleen sprake van een product dat kapot is gegaan. Het komt helaas ook voor dat het product schade aan u of aan uw naaste omgeving veroorzaakt. In Nederland zijn de richtlijnen van de Europese Unie van kracht als het neerkomt op productaansprakelijkheid. De producent van een product moet ervoor zorgen dat het product in veiligheid te gebruiken is door de consument. Wanneer dit niet het geval is, spreken we van een onrechtmatige daad, oftewel het niet nakomen van de belofte.

Wanneer de schade meer dan vijfhonderd euro bedraagt is de verkopende partij niet langer aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, maar de producerende partij. Wanneer er schade is aan uzelf, anderen of aan materiële zaken die u bezit, spreken we van vervolgschade die door het product zijn veroorzaakt. Om uiteindelijk een schadevergoeding te krijgen moet er een causaal verband bestaan tussen schade, het product en de omgeving.

Pro deo advocaat inschakelenWat kunnen wij doen?

Productaansprakelijkheid en de precieze rechten en plichten van een consumentenkoop zijn vrij omvangrijk. We raden u dan ook aan om contact op te nemen met een van onze aangesloten advocaten. Iedere situatie is namelijk anders en kan om die reden afwijken van de hierboven genoemde regels en richtlijnen. Door het contactformulier in te vullen, zijn wij u nog beter van dienst.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472