ContractenrechtContract

Binnen het contractenrecht worden alle zaken die te maken hebben met een overeenkomst besproken. Iedere marginale fout kan grote gevolgen hebben voor u of uw organisatie. Denk met contracten twee keer zo goed na voordat u ze ondertekent of laat ondertekenen door de andere partij. Wij van Advocaatinschakelen.nl kunnen u helpen bij het controleren van de contracten en staan open om clausules die u wilt toevoegen in een contract te bespreken. Voorkom fouten en kies voor een advocaat van Advocaatinschakelen.nl.

Contractvrijheid

In Nederland geldt contractvrijheid dat u en de andere partij waarmee u het contract wilt afsluiten vrijwel alles in het contract kunnen zetten. De clausules die binnen dit contract worden verwerkt mogen niet in strijd zijn met de wet of om welke reden dan ook onredelijk zijn.

Meer informatie over het opstellen van contracten?
Neem direct contact op!>
 • Snel in contact met specialisten
 • Ook bij het opstellen van algemene voorwaarden
 • Ook bij het beoordelen van een contract
 • Eerste contact altijd vrijblijvend
 • Contractvrijheid zorgt ervoor dat akkoord met onredelijke contracten ook geldig zijn!

  Arbeidsovereenkomst

  Wanneer u een werknemer wilt aannemen heeft u te maken met een arbeidsovereenkomst waar de rechten en plichten van het bedrijf, maar ook van het personeelslid staan vermeld. Zorg ervoor dat het contract voldoet aan de wettelijke eisen die gelden voor een contract en bij een eventuele toevoeging van een clausule deze te laten controleren door een van de aangesloten specialisten van Advocaatinschakelen.nl.

  Advocaatinschakelen-mediation

  Algemene voorwaarden

  De algemene voorwaarden van een organisatie spelen een belangrijke rol als het gaat om contact met derde partijen, zoals uw klanten of leveranciers. Bijvoorbeeld wanneer betaalt of levert uw bedrijf goederen en welke zaken worden beschouwd als overmacht? Dit zijn slechts twee van de vele aspecten die in de algemene voorwaarden van een organisatie kunnen staan.

  Pro deo advocaat inschakelenContractbreuk

  Het kan ook voorkomen dat een contract ontbonden wordt doordat afspraken niet nagekomen (wanpresentatie) zijn. Het niet nakomen van een contract kan vele redenen hebben zoals te laat betalen, het onmogelijk op tijd leveren van de producten en wanneer u schade ondervindt doordat de andere partij niet de afgesproken lading levert.

  Rechtsgebieden
  Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
  Direct contact?
  Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
  >
  AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472