Arbeidsovereenkomstcontract

Een van de overeenkomsten die iedereen in Nederland wel kent, is een arbeidsovereenkomst. Er is sprake van een dusdanige overeenkomst wanneer een werknemer in dienst is van de werkgever en voor de uitgevoerde werkzaamheden een passend salaris krijgt aangeboden. Dit wordt met een mooi woord ook wel dienstverband genoemd. Hieronder leest u meer over de verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst en waar onze focus ligt op de rechten en plichten van zowel de werkgever als werknemer.

Hoofdzaak overeenkomst

De essentie en de hoofdzaak van iedere arbeidsovereenkomst komt neer op de volgende drie punten:

  • De werknemer is in dienst van de werkgever en zal de inhoud en de verantwoordelijkheden die hem opgedrongen worden uitvoeren (gezagsverhouding).
  • De werknemer ontvangt voor deze werkzaamheden een bepaald loon dat wordt uitgekeerd in de vorm van geld. Loon in natura is ook mogelijk, denk hierbij vooral aan maaltijden, aandelen en kosten van inwoning.
  • De werkzaamheden die de werknemer uitvoert moeten door hem persoonlijk zijn verricht.

Alleen schriftelijke overeenkomst mogelijk?

Een vraag die wij vaak krijgen is of een overeenkomst alleen rechtsgeldig is wanneer deze schriftelijk door beide partijen is ondertekend. Het antwoord is nee, een arbeidsovereenkomst kan ook mondeling worden gesloten. Wanneer een conflict ontstaat tussen beide partijen kunnen de regels in het dwingend recht geraadpleegd worden.

bedrijfsongeval-wat-nuOnderdelen van de overeenkomst

Binnen de arbeidsovereenkomst worden een hoop zaken besproken waaronder de functieomschrijving, de lengte van het contract, het aantal uren, de opzegtermijn. De belangrijkste voorwaarden omtrent de vergoedingen en het aantal vrije dagen zijn opgenomen in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast deze arbeidsvoorwaarden zijn er nog twee wat ondergesneeuwde clausules van een arbeidscontract namelijk het concurrentiebeding en de geheimhoudingsplicht. De eerst genoemde geeft aan dat u in een straal van een bepaald aantal kilometer (afhankelijk van de branche) een vastgesteld aantal jaar niet mag werken voor de concurrent.

Een CAO?

Voor bepaalde beroepen in Nederland zijn er al afspraken gemaakt over het loon, toeslagen, werktijden en het pensioen. We spreken ook wel van een collectieve arbeidsovereenkomst die is opgesteld door werkgevers en vakbonden in een bepaalde branche. Voorbeelden van CAO’s zijn banken, detailhandel, uitzend- en flexwerk, callcenters en bedrijven in de groothandel. Als werknemer is het verstandig om te kijken of uw beroep binnen een bepaalde CAO valt aangezien de regels en voorwaarden in de meeste omstandigheden gunstiger zijn dan de wet.

Pro deo advocaat inschakelenLengte contract

Er zijn grofweg twee soorten arbeidscontracten in Nederland. Namelijk voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd. Zoals de naam al doet vernoemen gaat het bij een overeenkomst voor bepaalde tijd om een vooraf afgesproken periode waar de werkgever en werknemer verplichtingen tot elkaar hebben. Een contract voor bepaalde tijd mag maximaal drie jaar duren en kan daarna worden omgezet naar een onbepaalde tijd. Wanneer het contract tussentijds wordt verbroken dan kan de telling weer op nul worden gezet. De werknemer moet bij een andere werkgever opnieuw de jaren opsparen.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472