HuurverhogingHuurverhoging

Een onderwerp binnen het huurrecht waar veel over wordt gepraat is de verhoging van huurprijzen in Nederland. Ieder jaar mag de verhuurder van een woning zijn prijzen met een bepaald percentage verhogen. Dit percentage is vastgesteld en ligt tussen de 2,1% en 4,6% per 1 juli 2016. Bij 2,1% gaat het om huishoudens met een inkomen tot 34.678 euro. Het huurpercentage voor inkomens boven de de 44.360 is 4,6%. De verhuurder dient wel rekening te houden met inkomensafhankelijke percentages die gelden. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de verhuurder de huur met 10% laat stijgen.

Tip: meer info over de maximale huurverhoging vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Opknappen woning

De verhuurder mag ook de huurprijs van een woning verhogen wanneer hij een renovatie of verbouwing uitvoert die het woongenot van de uiteindelijke gebruiker vergroten. Wanneer u de stijging van de huurprijs niet reëel vindt is het verstandig om de huurcommissie te raadplegen. Met de prijscheck wordt gekeken naar de minimale en de maximale prijs die voor de desbetreffende woning gevraagd kan worden. Een van de algemene regels is dat de huurprijs na een verbouwing nooit hoger mag zijn dan de maximale huurprijs van deze woning.

bedrijfsongeval-rekenmachineHuurverhoging weigeren mogelijk?

Het is niet gemakkelijk om een huurverhoging aan te vechten bij de rechter of de huurcommissie. Wel is er een aantal uitzonderingen waarbij dit mogelijk is. Zo mag u een procedure starten tegen deze verhoging als er al een procedure loopt voor huurverlaging op grond van huurgebreken of wanneer de huurprijs al is verlaagd wegens achterstallig onderhoud.

Huurverhoging melden

De verhuurder moet wanneer hij de huurprijs van een woning wil verhogen dit melden aan de huurder. Dit moet twee maanden voordat de verhoging plaatsvindt schriftelijk worden vermeld aan de huurder. De verhuurder van de woning hoeft dit niet te doen als hij/zij een clausule heeft opgenomen die aangeeft dat de huurprijs jaarlijks volgens de richtlijnen van de overheid zal stijgen.

Ondertussen gewoon huur betalen?

Wanneer u bezwaar heeft aangevraagd tegen de verhoging van huur moet u, tot er een uitspraak is gedaan, gewoon de afgesproken prijs betalen. Wanneer de rechter of de huurcommissie inderdaad vindt dat de verhuurder een te hoge prijs vraagt voor de woning, kunt u op terugwerkende kracht het verschil terugkrijgen.

Pro deo advocaat inschakelenWanneer geldt een huurverhoging niet?

Zoals hierboven al besproken, geldt een huurverhoging niet als u al lopende zaken heeft tegen de verhuurder omtrent het achterstallig onderhouden van de woning of een andere soortgelijke gebreken. Ook wanneer u een all-inprijs huurprijs betaalt, mag de verhuurder geen huurverhoging over de kale prijs rekenen, aangezien de kale prijs van de woning te bekend is.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472