Verhuurder in gebrekecontract

U heeft ervoor gekozen om een woning of appartement te huren. Op het eerste gezicht is er niets aan de hand, maar na verloop van tijd komt u erachter dat de verhuurder zijn zaakjes niet zo goed op orde heeft. U treft onder andere gebrekkig onderhoud aan in verschillende plekken van de woonruimte en door de overlast in de buurt doet u ‘s nachts geen oog dicht. Hieronder zetten we de verschillende stappen op een rijtje die u moet doorlopen om de verhuurder in gebreke te stellen. Wij kunnen u uiteraard helpen en aangeven hoe groot de kans is dat u in aanmerking komt voor een huurverlaging of het ontbinden van de huurovereenkomst.

Wanneer in gebreke stellen?

Advocaatinschakelen-rechtenIn een huurovereenkomst zijn zowel voor u als voor de verhuurder diverse rechten en plichten vermeld. De plichten van de verhuurder hebben wij hieronder weergegeven:

  • Verhuurder moet binnen een redelijke tijd de zaak ter beschikking stellen. Houd de fatale termijn in de gaten!
  • De verhuurder is verplicht om gebreken die niet door de huurder zijn veroorzaakt, recht te zetten. Hieronder verstaan wij zaken als overlast en het niet uitvoeren van gebrekkig onderhoud.
  • Een toevoeging op het vorige punt is dat de verhuurder gebreken moet oplossen mits de kosten hiervoor niet te hoog worden.
  • Belangrijk punt is dat de huurder kleine aanpassingen zelf moet bekostigen.

Verhuurder aanspreken

Een van de eerste stappen die u moet nemen is uiteraard de verhuurder op de gebreken wijzen. Dit kunt u het best per mail of brief afhandelen aangezien geschreven documenten ook als bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden. Het is van belang dat u in de brief of mail duidelijk laat blijken dat er binnen een bepaalde tijd reactie wordt verwacht.

Klacht indienen bij gemeente

Heeft de verhuurder nog steeds geen gehoor gegeven op uw brief of is zijn reactie bot en afwijzend? Een mogelijke oplossing is het sturen van een brief richting de gemeente waarin u laat blijken dat de verhuurder op grond van de woningwet bepaalde zaken niet nakomt. De gemeente kan vervolgens een gemeentelijke aanschrijving sturen waarin zij oproepen tot een reparatie of renovatie van de woning. De bij ons aangesloten advocaten kunnen u uiteraard helpen bij het opstellen van deze brief.

Pro deo advocaat inschakelenProcedure starten bij rechter

Een andere procedure die u kunt uitvoeren is het starten van een procedure bij de rechter. U kunt bij de rechter aangeven dat de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt. De specialisten in ons netwerk kunnen u vervolgens helpen bij het opstellen van de zaak en gaan op zoek gaan naar verschillende bewijsmaterialen die u een zo goed mogelijk resultaat geven.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472