Verhuurder wil opzeggenAdvocaatinschakelen-mediation

Samen met de verhuurder bent u een huurovereenkomst aangegaan. Bij de overeenkomst heeft u de plicht om de afgesproken huurprijs te betalen en u als een goed huurder te gedragen. In ruil hiervoor krijgt u een woonruimte die voldoet aan de overeengekomen voorwaarden en de condities die u naar redelijkheid en billijkheid kon verwachten in een soortgelijke situatie. Naast deze plichten zijn er ook rechten waar de verhuurder zich op kan verhalen. Een daarvan is het opzeggen van een huurovereenkomst die hieronder uitgebreid wordt besproken.

contractOpzeggen mag?

Zoals hierboven al is besproken heeft de huurder bepaalde verplichtingen naar de verhuurder van een goed. Wanneer u niet betaalt of overlast pleegt in en rond de woonruimte kan de verhuurder de overeenkomst ontbinden wegens het leveren van een wanprestatie. Daarnaast kan het ook voorkomen dat de verhuurder beroep doet op zijn recht om de woonruimte zelf te gebruiken. Om te voorkomen dat de verhuurder misbruik maakt van deze positie, is er een aantal voorwaarden waaraan voldoen dient te worden:

  • De woning moet worden gesloopt of gerenoveerd worden;
  • De bestemming van de woning verandert (appartement voor gehandicapten of studenten).
  • De huurder heeft recht op passende woonruimte en bij de eerste genoemde regel op een verhuiskostenvergoeding.
  • Tot slot mag de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen wanneer een nieuw huurcontract door u wordt geweigerd. Belangrijk aspect hierin is dat het nieuwe huurcontract niet gebaseerd mag zijn op de huurprijs of de servicekosten. Hier gelden andere regels voor.

Pro deo advocaat inschakelenAkkoord gaan met het voorstel?

Hierboven zijn vrijwel alle redenen gegeven die de verhuurder tot zijn beschikking heeft om een huurovereenkomst te ontbinden of te veranderen. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in het voorstel zijn vermeld. De advocaten van Advocaatinschakelen.nl kijken samen met u mee naar de mogelijke bezwaren en zorgen ervoor dat de zaak bij de rechter wordt voorgedragen.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472