VerhuurderAdvocaatinschakelen-te-laat-betaald

Zaken omtrent het huurecht worden geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze passage behandelt bijzondere overeenkomsten waaronder dus een huurovereenkomst. Binnen de verschillende wetsartikelen komen de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder van de zaak of goed aan bod. Hieronder gaan we specifiek in op de rechten en plichten van de verhuurder en de mogelijkheden die hij heeft om de overeenkomst te ontbinden.

Plichten verhuurder

Een van de belangrijkste verplichting die een verhuurder heeft ten opzichte van de huurder is de zaak ter beschikking stellen voor gebruik. Dit dient de verhuurder tijdig en voor de afgesproken fatale datum te doen. Wanneer u dit niet doet, bent u direct schadeplichtig zonder een ingebrekestelling.

De verhuurder is daarnaast ook aansprakelijk voor gebreken die niet zijn toe te rekenen aan de huurder. Het gaat meestal om immateriële gebreken zoals overlast en het niet plegen van onderhoud aan de woning.

Wanneer gebreken door de huurder zijn ontdekt, moeten deze door de verhuurder worden opgelost. Twee belangrijke vereisten zijn dat dit pas hoeft te gebeuren als dit gemeld is en wanneer het niet te duur is om te vervangen of te repareren.

Wanneer niet aan deze verplichtingen is voldaan kan de huurder een aantal vorderingen op u doen waaronder het aanvragen van een schadevergoeding, vermindering van de huurprijs en in extreme gevallen zelfs het ontbinden van het huurcontract.

Advocaatinschakelen-arbeidsrechtRechten verhuurder

Naast de plichten die een verhuurder van een zaak heeft zijn er ook rechten aanwezig. Een van de meest logische rechten is het verkrijgen van een bedrag aan huur. Indien de huurder niet betaalt, heeft u het recht dit bedrag op te eisen. Daarnaast mag u als verhuurder verwachten dat de huurder aan het eind van de huurperiode de zaak schoon en schadevrij aflevert. Daarnaast heeft u recht op een schadevergoeding wanneer de huurder of zijn/haar visite schade aanricht in en buiten de woning. In de meest extreme gevallen kan de verhuurder een huurder uitzetten.

Pro deo advocaat inschakelenAdvocaat inschakelen?

Wanneer de huurder een van zijn verplichtingen niet nakomt, kunt u ervoor kiezen om een advocaat in te schakelen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag via het contactformulier contact op met een van onze advocaten.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472