Aansprakelijkheid contract

Een onderwerp dat zeer complex is, is de aansprakelijkheidskwestie voor zowel de huurder als voor de verhuurder. Wie is verantwoordelijk voor de geleden schade en vooral waarom is hij/zij aansprakelijk voor de opgelopen schade? Deze kwesties worden hieronder besproken.

Aansprakelijkheid verhuurder

Een van de verplichtingen die de verhuurder heeft ten opzichte van de huurder, is het voorkomen en het herstellen van eventuele gebreken aan de woning. Hieronder vallen zaken als lekkages en onvoldoende onderhoud aan de woning. Naast materiële zaken moet de verhuurder ook zaken als overlast en andere onrust rond de woning oplossen. Het gaat puur om immateriële gebreken die al aanwezig waren tijdens het sluiten van de huurovereenkomst. Het is lastig aan te geven waar de grens ligt bij de aansprakelijkheid van de huurder in soortgelijke gevallen. Iedere situatie is namelijk anders, waardoor het voor ons lastig is om een eenduidig antwoord te geven.

Geen goede huurder toch aansprakelijk

Het kan voorkomen dat een huurder zich niet voorbeeldig heeft gedragen en zo de voorwaarden van de overeenkomst breekt. Toch kunt u als verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Hoe dit precies mogelijk staat in onderstaand voorbeeld:

‘‘Wanneer een huurder van een van uw woningen besluit om een illegale hennepkwekerij te beginnen en stroom aftapt van andere woningen en lantarenpalen kunt u aansprakelijk worden gesteld. Als verhuurder zijnde heeft u aan een aantal verplichtingen niet voldaan. Wanneer bewezen kan worden dat u geen toezicht hield en onvoldoende informatie inwon bent u aansprakelijk.”

Pro deo advocaat inschakelenGebrek door omgevingsfactoren

Hierboven spraken we al kort over immateriële gebreken zoals overlast en ander hinder afkomstig uit de omgeving. Om vast te stellen of de verhuurder aansprakelijk is voor deze overlast is afhankelijk of de overlast al speelde en of de huurder logischerwijs had kunnen uitgaan van deze overlast toen het besluit werd genomen om in te trekken. Een goed voorbeeld is wanneer de huurder besluit in een stad te wonen met veel verschillende horecagelegenheden. Op het moment dat de huurovereenkomst ingaat bevindt zich een postkantoor onder de stadskamer. Na verloop van tijd besluit het postkantoor zijn deuren te sluiten en wordt de ruimte ingenomen door een café. De huurder heeft geen recht op een vergoeding of andere vorm van tegemoetkoming aangezien hij/zij logischerwijs had kunnen uitgaan van overlast aangezien de woning zich bevindt in de buurt van horecagelegenheden.

Ook factoren waar de verhuurder totaal geen invloed op heeft mogen hem/haar worden aangerekend. Een goed voorbeeld is het openbreken van een openbare weg door de gemeente.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472