Huurder uitzettenWegsturen

Wanneer u en de huurder een huurovereenkomst met elkaar aangaan, is het van belang dat u beiden aan de rechten en plichten voldoet. U als verhuurder biedt een woonruimte aan die voldoet aan de overeengekomen voorwaarden en prijs en de huurder dient maandelijks het afgesproken bedrag huur over te maken naar uw rekening. Daarnaast moet de huurder zich goed gedragen dat inhoudt dat hij/zij geen overlast maakt in en rond de woning en de veroorzaakte schade in de woning repareert. Wanneer dit niet het geval is kan de huurder per direct uit de woning worden gezet of door direct naar de rechter gaan om de overeenkomst te ontbinden.

Huurder vecht terug

Niet alleen u als verhuurder kan een advocaat inschakelen, maar de huurder ook. Wanneer hij aangeeft dat hij door andere omstandigheden niet in staat was om zijn huur te betalen, krijgt hij vaak nog een maand te tijd om de achterstand te betalen. Wanneer u kunt aantonen dat het om structurele betalingsachterstanden gaat kan de rechter zijn besluit annuleren. Het is om deze reden belangrijk dat u een dossier aanmaakt met daarin gedetailleerde informatie over het aantal keren dat er niet nagekomen is.

stopAndere redenen voor beëindiging

Naast het niet nakomen van betalingsverplichtingen en het overlast plegen rond en in de woning kan de verhuurder nog op andere manieren een huurovereenkomst verbreken. Een daarvan is wanneer de verhuurder de woning voor eigen gebruik nodig heeft. Dit kan uiteraard niet zomaar worden gedaan door de verhuurder, maar onder bepaalde voorwaarden die we hieronder op een rijtje hebben gezet:

  • Wanneer de verhuurder de woning dringend zelf nodig heeft of de bestemming heeft veranderd naar studentenkamers of invalide vriendelijke woning kan hij de huurder uit de woning zetten. Ook het slopen en het renoveren kunnen redenen zijn om een persoon uit de woning te zetten.
  • De belangen van de verhuurder moeten zwaarder wegen dan het belang van huurder.
  • De verhuurder moet passende woonruimte vinden voor de huurder.
  • Wanneer het om een sloop of renovatie gaat moet de verhuurder de huurder een vergoeding meegeven (verhuiskostenvergoeding).

Uitzonderingen

In veel van de bovengenoemde gevallen zal de huurder met bezwaren komen, maar er is een aantal uitzonderingen mogelijk waarbij de huurder niks in te brengen heeft. Zo kan het bestemmingsplan van de huurwoning zijn veranderd. Daarnaast kan ook in het huurcontract staan beschreven dat het om een tijdelijk verhuur ging of onder bepaalde voorwaarden.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472