Klachtenklachten

Het kan door verschillende redenen voorkomen dat de klachten van bijvoorbeeld een verkeersongeluk een aantal weken, zo niet maanden, na het ongeluk kunnen opspelen. Een vraag die de gemoederen bezighoudt is natuurlijk of de gemaakte kosten nog wel verhaald mogen worden op de dader. In de wet staat een aantal regels vermeld die het schadeverhaal kunnen regelen. De verschillende regels uit de wet worden hieronder besproken.

Causaal verband

Een van de belangrijkste kwesties die u als slachtoffer moet bewijzen, is dat er een causaal verband bestaat tussen het ongeval en de klachten die u heeft. Een goed voorbeeld is wanneer u een whiplash heeft opgelopen nadat u enkele weken eerder een auto-ongeluk heeft gehad. In het recht wordt ook wel gewerkt met de Latijnse term ‘Conditio sine qua non’ wat vrij vertaald betekent: voorwaarde zonder welke (het gevolg) niet (zou ingetreden zijn). Dat er een relatie is tussen het ongeval en de klachten wil niet automatisch zeggen dat u een vergoeding krijgt. Wanneer de tegenpartij preëxistente (eerdere) klachten kan ontdekken die ook een relatie hebben tot de opgelopen schade kan het betekenen dat u een mindere hoge vergoeding kunt krijgen.

kalenderVerjaring

Om de tegenpartijen te beschermen is er een aantal verjaringstermijnen in het leven geroepen die terug te vinden zijn in de wet. De lengte van de verjaring is in eerste instantie afhankelijk van twee dingen. Namelijk of de aard van klachten bekend zijn en of het slachtoffer met bewijzen kan aangeven wie de dader is. In dergelijke situaties wordt een verjaringstermijn van vijf jaar gerekend. Het gaat in de regel vaak om verkeersincidenten en andere soortgelijke ongevallen. Wanneer u rechtstreeks de verzekeraar van de dader benaderd is een verjaringstermijn van drie jaar van kracht.

In de wet is altijd sprake van uitzonderingen en dus ook op het vlak van verjaring komen we unieke gevallen tegen. Zo is een absolute verjaring van 20 jaar van kracht in gevallen waar de gezondheidsklachten pas later zullen optreden. Denk hierbij aan bepaalde ziektes of privé-situaties die rondtuit uitzonderlijk zijn.

Een uitzondering op een uitzondering is de verjaringstermijn van 30 jaar. Een dergelijk termijn kan worden gehanteerd wanneer er sprake is van bodemvervuiling, milieuvervuiling of andere soortgelijke zaken die op de lange termijn schade aanbrengen.

Pro deo advocaat inschakelenWat kunnen wij doen?

De aangesloten specialisten van Advocaatinschakelen.nl helpen u bij rechtelijke procedures tegen de dader/veroorzaker van de schade. Wij doen ons best om de hoogst mogelijke vergoeding voor u te realiseren. Neem direct contact op met deze advocaten via het contactformulier.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472