Smartengeld

Smartengeld is erg lastig te berekenen, aangezien het om niet zichtbare schade gaat, ook wel immateriële schade genoemd. Hoeveel pijn heeft u geleden? En welke gevolgen heeft het ongeval op de rest vansmartengeld uw leven. Hieronder wordt gekeken naar de verschillende factoren die invloed hebben op de hoogte van smartengeld.

Wat bepaalt de hoogte?

De rechter houdt in de bepaling van de hoogte van het smartengeld rekening met de ernst van de zaak, de genezingstijd, het leed tijdens het ongeval en ongeneesbare letsel. Wanneer u derdegraads brandwonden heeft opgelopen, is de kans groter dat u een hogere bedrag aan smartengeld zult ontvangen dan een botbreuk. Hieronder volgt nog een aantal componenten die invloed hebben op het totale bedrag aan smartengeld:

– Leeftijd (kind versus 80-jarige);
– Duur van het ziekenhuisverblijf;
– Intensiteit van de behandeling (pijn tijdens de behandelingen);
– Looptijd van het letsel;Bedrijfsongeval-prodeo
– Mate van invaliditeit;
– Aantal behandelingen voor uw welzijn.

Jurisprudentie

De rechter zal daarnaast uitgaan van eerdere soortgelijke zaken, dit wordt ook wel jurisprudentie genoemd. De meest recente uitspraken worden in samenwerking met de ANWB gebundeld in een smartengeldgids.

Aansprakelijkheid?

Als slachtoffer bent u in een letselschadezaak altijd de benadeelde partij, u heeft tot slot van rekening schade opgelopen. De persoon die het ongeval heeft veroorzaakt moet kunnen aantonen dat hij niet aansprakelijk is voor de geleden schade. De bewijslast verschilt nogal sterk wat betreft het soort ongeval. Zo ligt de zorgplicht van een werkgever bij een bedrijfsongeval anders dan een medeweggebruiker tijdens een verkeersongeval.
Pro deo advocaat inschakelen

Wat doet Advocaatinschakelen.nl

Binnen het brede netwerk van advocaten op Advocaatinschakelen.nl kunnen we altijd de meest geschikte advocaat vinden voor uw zaak. Zo zijn er verschillende letselschade-advocaten bij ons actief met hun eigen specialiteiten.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472