UitkeringUitkering

Het traject bij een letselschade zaak kan veel tijd in beslag nemen. Dit komt onder andere doordat er bepaald moet worden wie er aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Ook de precieze hoogte van de schadevergoeding moet worden bepaald. Een van de meest cruciale punten is de mate waarin het slachtoffer in staat is om zijn/haar werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Hieronder zullen de belangrijke facetten worden besproken die de hoogte van de uiteindelijk schade uitkering bepalen.

Smartengeld

Smartengeld ook wel bekend als immateriële schade wordt uitgekeerd wanneer het slachtoffer heeft geleden door het ongeval. Het gaat om gevoelens die het slachtoffer in kwestie heeft gerelateerd aan het ongeval/ongeluk. Het is vaak lastig om een specifiek bedrag te koppelen aan smartengeld aangezien het gaat om de gevoelens van mensen. Niemand weet precies hoeveel pijn een persoon heeft geleden bij een ongeluk. Wel zijn er gradaties waarin de pijn logischerwijs erger is. Wanneer u door een ongeluk derdegraads verbrandingen heeft opgelopen zal de pijn tijdens en na het ongeval vele malen erger zijn dan een kneuzing of botbreuk. Ook de psychologische effecten die het slachtoffer vele maanden na het ongeval zal hebben kunnen onder deze noemer worden geschaard.

Materiële zaken

materiele schadeDoor een ongeval kan het betekenen dat u minder of helemaal niet meer kunt werken voor uw huidige dan wel toekomstige werkgever. Een erg vervelende situaties voor zowel uw portemonnee als voor u zelf. Het inkomensverlies scharen we onder de noemer materiële zaken. Naast het inkomen zijn er nog andere zaken die invloed hebben op het bedrag dat u krijgt uitgekeerd aan materiële schade. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schade aan zaken zoals uw auto, kleding, telefoon en uw bril.

Medische kosten

Uiteraard zal uw zorg verzekeraar een deel van de medische kosten vergoeden, maar het kan voorkomen dat bepaalde kosten niet zijn opgenomen in uw polis. Al deze kosten kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de schade mits daar bewijs voor is.

Extra kosten

Onder het kopje extra kosten vallen alle uitgaven die u moest doen om bijvoorbeeld bij het ziekenhuis te komen of om huishoudelijke zaken te regelen. Veel mensen vergissingen zich in de hoogte van deze uitgaven of wisten niet dat deze kosten verhaalt kunnen bij de dader.

Pro deo advocaat inschakelenAdvocaatinschakelen iets voor u?

Het is begrijpelijk dat u door alle gebeurtenissen geen tijd meer over heeft over juridische zaken te regelen. Wij van Advocaatinschakelen.nl kunnen u helpen om een schadevergoeding aan te vechten bij de rechter. Vooraf zullen we met u kijken hoe groot de kans is op een uitkering in de vorm van een vergoeding.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472