Ondernemingsrechtondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is onderdeel van het omvangrijke privaatrecht. Wanneer uw organisatie een winstoogmerk heeft en het ook om een rechtspersoon gaat valt u binnen deze vorm van recht. Verenigingen en stichtingen vallen niet onder dit recht. We zullen hieronder een aantal zaken bespreken namelijk problemen met uw zakenpartner, faillissement, insolventierecht en een aantal andere aspecten.

Contractbreuk

Heeft u uw goederen niet of te laat ontvangen? En heeft dit tot schade geleidt bij uw klanten? Dit kan een van de redenen zijn die ten grondslag ligt aan een contractbreuk. Uw leverancier is haar verplichting tot leveren niet nagekomen en heeft dus een wanprestatie geleverd. Naast een wanprestatie zijn er nog veel meer andere redenen waardoor een contract verbroken kan worden. Een van de aangesloten advocaten van Advocaatinschakelen.nl kan samen met u de verschillende regels doorlopen om te zien of u een vergoeding kunt krijgen voor de geleden schade en of u het contract met deze partner kunt verbreken.

Juridische hulp als ondernemer?
Neem direct contact op!>
 • Snel in contact met specialisten
 • Veel ervaring met ondernemingsrecht
 • Voor volledige juridische ondersteuning
 • Eerste contact altijd vrijblijvend
 • Advocaatinschakelen.nl biedt u als ondernemer volledig juridische hulp

  Insolventie recht

  Insolventie is een verzamelbegrip waaronder een aantal verschillende regelingen vallen gerelateerd aan het niet kunnen betalen (financieel onvermogen). Het betreft niet alleen organisatie, maar ook particuliere partijen kunnen niet meer instaat zijn om hun schulden op korte termijn af te betalen. Onder dit paraplubegrip vallen ondermeer faillissementen, surseance van betalen en incassoverplichtingen. Meer informatie over deze onderdelen is hier terug te vinden.

  ontslaanWerknemer ontslaan

  Om diverse redenen kan het voorkomen dat u genoodzaakt bent om een werknemer te ontslaan. Het kan om bedrijfseconomische omstandigheden gaan die u doen besluiten om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daarnaast kan een arbeidsovereenkomst ook worden beëindigd doordat er een wederzijds akkoord is bereikt of om persoonlijke redenen. Voor een hoop van deze gronden dient u een vergunning aan te vragen bij het UWV, tenzij er sprake is van een dringende reden. Hiermee wordt bedoeld dat op grond van diefstal, verduistering, geweldpleging, dronkenschap of seksuele intimidatie een werknemer per direct ontslagen kan worden bij een bedrijf.

  Problemen met zakenpartner

  Problemen met een compagnon kunnen ervoor zorgen dat de sfeer en de besluitvorming in een organisatie spang lopen. De te grote verschillen in strategie en visie botsen voortdurend. Hoe nu verder? Het inschakelen van een mediation kan de oplossing zijn wat betreft het oplossen van problemen tussen zakenpartners. Intern oplossen werkt over het algemeen beter dan het laten oplossen door een rechter.

  Rechtsgebieden
  Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
  Direct contact?
  Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
  >
  AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472