Berekenen

bedrijfsongeval-rekenmachineWilt u uw huwelijk om welke reden dan ook beëindigen? Dan moet u rekening houden met een aantal zaken die uw leven drastisch kunnen veranderen. Door een scheiding is het mogelijk dat u uw woning moet verkopen en eventueel afstand moet doen van bezittingen. Naast deze zaken heeft u in de meeste gevallen ook te maken met het betalen van een alimentatie. Wat een alimentatie precies inhoudt en hoe u dit moet berekenen komt hieronder aanbod.

Wat is alimentatie

Bij een scheiding vervallen vrijwel alle rechten en plichten van het huwelijk, maar er zijn een aantal uitzonderingen waar onder de alimentatie. Wanneer iemand alimentatie ontvangt wil dat niets anders zeggen dan financiële zorg van de meest draagkrachtige persoon richting de minst draagkrachtige persoon. Er bestaat zowel kinderalimentatie als partneralimentatie.

Hoe wordt het berekend?

Advocaatinschakelen-alimentatieZoals gezegd heeft de minst draagkrachtige recht op een maandelijks bedrag dat haar/hem helpt om de gewende levensstandaard te vervolgen. De exacte hoogte van de vergoeding kunnen u en uw partner vrij bepalen, maar deze kan ook door de rechter worden bepaald indien de minst draagkrachtige persoon de vergoeding te laag vindt of wanneer daar expliciet voor wordt gekozen.

Partner of kinderalimentatie
De rechter houdt tijdens het bepalen van de alimentatie rekening met een aantal zaken zoals is er alleen sprake van een partneralimentatie of heeft de minst draagkrachtige partner ook recht op een kinderalimentatie aangezien zij/hij de voogdij van het kind overneemt.

Alleen recht op partneralimentatie
Wanneer u en uw partner geen kinderen hebben zal er gekeken worden naar een alimentatie op basis van een partnerregeling. Bij het uiteindelijk vaststellen van deze alimentatie zal er gekeken worden naar een aantal uitgangspunten:

– Behoefte: Hoeveel geld is er nodig om de gebruikelijke levensstandaard voort te zetten;
– Hoeveel geld heeft de alimentatievrager zelf? (eigen spaargeld, inkomen etc.)
– Wordt de meest draagkrachtige persoon niet niet teveel aangetast. (partner krijgt een betere levensstijl).

Blijft de alimentatie gelijk?

Er kunnen een hoop dingen gebeuren in een periode van twaalf jaar. Zo is het mogelijk dat u of uw ex-partner een promotie krijgt op het werk, waardoor deze persoon zelf instaat is om de levensstandaard te bekostigen. Naast de zaken die u en uw ex-partner zelf kunnen beïnvloeden wordt de alimentatie jaarlijks met een bepaald percentage verhoogd. Dit komt door de invloeden van onder andere inflatie en de stijgende lijn van kosten in het levensonderhoud.

Te weinig geld om te leven?

De rechter zal altijd zoeken naar de best mogelijke oplossing om zowel het leven van u als uw ex-partner financieel in goede banen te leiden. Het kan uiteraard voorkomen dat de hoogte van de alimentatie onvoldoende is om ervan te leven. In deze gevallen kunt u of uw ex-partner aanspraak maken voor een bijstands uitkering. Deze regeling geldt als een soort van toevoeging op het bedrag dat u krijgt aan alimentatie.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472