Kinderen

Advocaatinschakelen-scheidingWanneer u besluit uw huwelijk met uw partner te beëindigen heeft dit voor een aantal mensen in uw leven effect. Een van deze slachtoffers zijn eventueel uw kinderen. Denk daarom goed na over de gevolgen die een scheiding kan hebben op de rest van uw omgeving. Zo moeten onder andere afspraken worden gemaakt over het ouderlijk gezag en de voogdij over het kind.

Gezag over het kind

Na een scheiding hebben beide ouders van het kind gezag, dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van het kind. Als wettelijke vertegenwoordiger moet u ook waken over het geld en de spullen van het kind. Met het begrip opvoeding wordt onder andere bedoeld dat u ervoor zorgt dat het kind onderwijs krijgt. Wanneer uw kind(eren) ouder zijn dan 18 jaar heeft u nog drie jaar een onderhoudsplicht. Dit wil zeggen dat u de kosten van verzorging en onderwijs moet bekostigen wanneer hij/zij dat zelf niet kan. De regels met betrekking tot het gezag van het kind kan worden vastgesteld in het ouderschapsplan.

Mening van het kind?

Kinderen met een leeftijd boven de 12 jaar wordt gevraagd hun mening te geven over de scheiding. Uw kind kan zelf aangegeven of hij een brief stuurt naar de rechter of door hem wordt verhoord. De mening van uw kind speelt geen significante rol in de scheiding, maar wordt wel meegenomen in het besluit van de rechter.

Advocaatinschakelen-kindplan

Houdt rekening met de gevoelens

Naast de verschillende regels en plichten die u en uw partner hebben ten opzichte van uw kinderen bij een scheiding, heeft u ook met mensen te maken. Kinderen kunnen letterlijk getekend worden voor het leven door een scheiding. Slechter presteren op school, minder geluk vinden en allerlei andere emoties. Zorg er daarom voor dat u de scheiding op een correcte manier met uw partner bespreekt.

Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472