Wat valt er onder het ondernemingsrecht?

Alle ondernemers hebben met allerlei kwesties op het gebied van ondernemingsrecht. Dit is een heel breed gebied en om die reden zijn de advocaten in het ondernemingsrecht vaak gespecialiseerd in dit ene rechtsgebied. In nederland is ondernemingsrecht een onderdeel van privaatrecht, het houd zich bezig met rechtspersonen en zijn voornamelijk gericht op bedrijven met een winstoogmerk.

De onderverdeling van het ondernemingsrecht

Vaak wordt het ondernemingsrecht ook nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het rechtspersonenrecht is erg uitgebreid omdat het over alle rechtspersonen gaat, terwijl het vennootschapsrecht alleen over de besloten vennootschap en naamloze vennootschap gaat. De meest ideale structuur voor je bedrijf is vooral afhankelijk van het soort bedrijf dat je hebt. Het is belangrijk om hier veel onderzoek naar te doen en om hier veel informatie voor te winnen omdat elke rechtsvorm weer hele andere juridische en economische gevolgen heeft.

Advocaat inschakelen

Ondernemen is niet simpel, er komt echt heel veel bij kijken. Het wordt daarom ook aangeraden om advies te vragen over alle lastige vraagstukken die hierbij komen kijken.

Een advocaat ondernemingsrecht kan je begeleiden en adviseren over onder andere:

 • Oprichten van personenvennootschappen en rechtspersonen
 • Opstellen en wijzigen van statuten
 • Inrichten en/of herstructureren van organisaties en bedrijven
 • Juridische vraagstukken over fusies, splitsingen, overnames en de verkoop van onderneming, of delen daarvan
 • Financiering en herstructurering
 • insolventierecht
 • mededingingsrecht
 • Contracten en algemene voorwaarden
 • gerechtelijke procedures en arbitrages

Welke ondernemingsvormen zijn er in Nederland?

In Nederland heb je rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen zonder.

Organisaties met rechtspersoonlijkheid treden zelfstandig op en hebben dus ook eigen rechten en plichten. De organisaties met rechtspersoonlijkheid zijn niet zelfstandig, in principe zijn zij met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. De rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de vereniging, de stichting, de europese vennootschap en de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. De rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap.

Wat valt er onder het ondernemingsrecht?
Letselschade?
 • Advies op maat
 • Direct contact met een specialist
 • 24 uur per dag bereikbaar
 • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472